Kim Gordon Organic Cotton Puffed Sweatshirt - Pink

  Kim Gordon Organic Cotton Puffed Sweatshirt - Pink

KIM GORDON & OTHER STORIES Taking your favourite sweatshirt to the next level, artist Kim Gordon creates a curated …