Hender Scheme Slouchy - Khaki - US 8

Hender Scheme  Slouchy - Khaki - US 8